Colours - Writing

{ 22 mar. 2009 }
Write the colours of the smilies into the gaps.

0 comentarios:

Publicar un comentario